स्क्रॅबल लहान मुलासाठी बौद्धिक खेळ

वर्तमानपात्रात अथवा साप्ताहिक मासिकात येत असलेल्या “शब्दकोड्याप्रमाणे” हा खेळ आहे. हा खेळ कमीत कमी २ जणात खेळता येतो. ह्या खेळात…

घरच्या घरी मुलांसाठी काहीतरी हटके खेळ!

मित्रानो, बदलत्या जीवनशैलीमुळे बिचारी मुले त्यात भरडली जाऊ लागली. या लाडाच्या लाटेत मुलेच वाहून जाऊ लागली. त्यामुळे आता ‘मुलांचे खेळ…